بیانیه چشم انداز

بیانیه چشم انداز شرکت سپیتامان تجارت در افق 1400

شرکت سپیتامان تجارت در افق 1400، شرکتی شناخته شده در سطح کشور در حوزه پردازش داده و کلان داده ها (Big Data) می باشد. این شرکت پیشرو در توسعه خدمات آنلاین (Online Services) بر مبنای اصل ارزش مشترک (CSV) می باشد.