بیانیه ارزش ها

در تکاپوی هزاره پیش رو، استراتژی‌ها و روش‌های سازمان‌ها به‌گونه‌ای چشم‌گیر و با نرخی بسیار بالا در تغییر است. اما آن‌چه همواره ثابت و چراغ راهنمای هر سازمان با قدمت است، ارزش‌های اصلی و بنیادی آن سازمان بوده و شرکت سپیتامان تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست. ما در این شرکت بر این باوریم که شرکت‌ها و کسب و کارهایی که ارزش‌های خود را زیر پا نهاده‌اند عمر خود را کوتاه ساخته‌اند و مشتریانشان خیلی زود از آن‌ها روی برگدانده‌اند.

مهم ترین ارزش های این شرکت عبارتند از:

  • عشق ورزیدن و ارزش آفرينى براى ذينفعان
  • صداقت و شفافيت
  • سخاوت و امانت دارى
  • میانه روی و عدم افراط و تفریط
  • تمرکز بر روی هدف و پرهیز از پرداختن به امور متفرقه و بی اهمیت

پایبندی ما بر این اصول مستقل از جنسیت، نژاد، قومیت و هر خصیصه دیگر ذينفعان ما می باشد. ما بر این باوریم که پايبندي به اين اصول و بسیاری موارد دیگر، باعث شده است تا بتوانیم همواره در کنار مشتریان خود بوده و خدمات مورد نیاز ایشان را فراهم آوریم. چرا که معتقدیم، می‌توانیم با حفظ این اصول همواره مانند یک خانواده برای بهتر بودن تلاش کنیم.